آس 90 : Men’s T20 World Cup: England grouped with

England beat Pakistan to win the the T20 World Cup trophy in Melbourne in 2022

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *