آس 90 : Pirate’s Rennie Stennett Goes 7 for 7

Pirate's Rennie Stennett Goes 7 for 7 in 22-0 Blowout Against Cubs in 1975

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *