آس 90 : Canucks forward Hoglander fined $2.8k for slew-footing

Canucks forward Hoglander fined $2.8k for slew-footing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *