آس 90 : Marsh Sheffield Shield 2023-24 Points Table and Team Standings


سایت ace90
سایت آس نود
سایت آس90

Marsh Sheffield Shield 2023-24 Points Table and Team Standings

Marsh Sheffield Shield 2023-24 Points Table and Team Standings

Follow Us On

Points table for the Marsh Sheffield Shield 2023-24, which is scheduled to be played from October 3, 2023 to March 11, 2024 in Australia.

Sheffield Shield 2023-24 Points Table

# Team Team Played P Won W Lost L No Result N/R Tie T Points Pts
1 Tasmania TAS 3 3 2 2 0 0 1 1 17.46 17.46
2 Western Australia WAU 3 3 2 2 0 0 1 1 17.18 17.18
3 Queensland QUN 3 3 1 1 1 1 1 1 11.56 11.56
4 South Australia SAU 3 3 1 1 2 2 0 0 11.44 11.44
5 Victoria VCT 3 3 1 1 2 2 0 0 8.69 8.69
6 New South Wales NSW 3 3 0 0 2 2 1 1 5.79 5.79

سایت اس نود
سایت ace90bet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *