آس 90 : Pyledriver ‘در مکان مناسب’ برای تکرار جام

Martin Dwyer and Pyledriver in the winner's enclosure at Epsom after Coronation Cup success

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *